Archive

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”

Drodzy Rodzice,

w roku przedszkolnym 2019/2020 nasza placówka bierze udział w III edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna nasza Polska cała”. Projekt będziemy realizować od września 2019 r. do czerwca 2020 r. Autorką i koordynatorką Projektu jest p. Ludmiła Fabiszewska, nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.

Plakat Informacyjny

 

Read more...

Konkurs dla dzieci i rodzicówZnalezione obrazy dla zapytania wakacje clipart

„WAKACYJNE WSPOMNIENIA”

X edycja wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dzieci,
– zachęcenie do ciekawego spędzania czasu z dzieckiem,
– wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych,
– rozwijanie talentów artystycznych dzieci i rodziców,
– wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych
– inspirowanie do pracy twórczej
– prezentowanie twórczości plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym

REGULAMIN KONKURSU
– W konkursie mogą wziąć udział rodzice i dzieci z naszego przedszkola
– Uczestnicy konkursu wykonują pracę wspólnie
– Uczestnicy dostarczają tylko jedną pracę do placówki
Praca w formie płaskiej- format i technika wykonania prac dowolna
– Dostarczone prace biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi
– Przedszkole Nr 78 zastrzega sobie prawo do prezentowania prac w swojej placówce lub poza nią oraz na stronie internetowej przedszkola

ORGANIZACJA KONKURSU
Prace należy dostarczyć do placówki w terminie do 27 września 2019 r.
Prace należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko, wiek autora oraz z kim ta praca została wykonana (z mamą, tatą…)
Podpisane prace składamy w szatni, w wyznaczonym miejscu.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w październiku 2019 r.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!
Prace dostarczone po terminie nie będą przyjmowane!

Read more...
  • Aktualności

  • Skontaktuj się z nami