Posts found under: Informacje dla rodziców

Adaptacja

 

Szanowni Rodzice

Proszę o zapoznanie się procedurami, oraz podpisanie oświadczeń, które znajdują się na stronie  przedszkola:

– Procedura o organizacji pracy przedszkola w epidemii od 1 września

– Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą

– Oświadczenia rodziców – ankieta od 01.09.2020r

Spotkanie adaptacyjne dla dzieci trzyletnich

W związku z ograniczeniami z powodu zagrożenia COVID 19 spotkania adaptacyjne dla dzieci trzyletnich, przyjętych do przedszkola i ich rodziców planujemy przeprowadzić w ogrodzie  przedszkolnym w dniu 31.08.2020r. o godz. 10.00.  Będzie możliwość zapoznania się dzieci i rodziców z nauczycielami oraz terenem przedszkola.

Z powodu epidemii Covid-19 spotkanie odbędzie się na terenie ogrodu przedszkolnego z zachowaniem obowiązujących standardów bezpieczeństwa:

 • Dziecko przychodzi do przedszkola z jednym z Rodziców/ Opiekunów
 • Rodzic zobowiązany jest do przyjścia w maseczce lub przyłbicy ochronnej
 • Wszystkich zebranych obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości i tym samym nie wymienianie uścisków dłoni, przytulania itp.

Serdecznie zapraszamy

 

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Dzieci ubieramy wygodnie, w rzeczy nie krępujące ruchów i umożliwiające swobodna zabawę i poruszanie się,

Przygotowujemy dodatkowy komplet ubrań na zmianę w podpisanym worku (majteczki, rajstopy, skarpetki, bluzkę z długim i krótkim rękawem)

Przynosimy obuwie zmienne wsuwane lub na rzepy. Prosimy o obuwie na zewnątrz bez skomplikowanych zapięć – PODPISANE

Dzieci z grupy I przynoszą podpisaną piżamkę  i pościel (poszewka na koc o wymiarach 160 x 200)

Chustki higieniczne (duża paczka i mokre chusteczki – biodegradowalne)

Read more...

Znalezione obrazy dla zapytania bal karnawałowy clipart„W karnawale, w karnawale
Dookoła wielkie bale.
Gdy orkiestra pięknie gra,
Dobry humor każdy ma.”

W piątek 17 stycznia 2020 roku, w przedszkolu odbędzie się
:)  BAL KARNAWAŁOWY :)

 Zapraszamy wszystkie nasze przedszkolaki.

Read more...

Konkurs „OZDOBA NA CHOINKĘ Z MOTYWEM LUDOWYM”

ozdoba

 

 

 

 

 

Zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w IX edycji konkursu plastycznego

„OZDOBA NA CHOINKĘ Z MOTYWEM LUDOWYM”

 

Regulamin konkursu

 • Ozdoby wykonujemy dowolną techniką z dostępnych w domu materiałów, np.: papier 

kolorowy, bibuła, modelina, farby witrażowe, pudełka itp.

 • Ozdoby nie mogą być kupione w sklepie!
 • Wielkość i waga ozdoby muszą umożliwić zawieszenie jej na choince.
 • Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną zabawkę!
 • Prace przynosimy PODPISANE  NA ZAWIESZCE  (imię  i nazwisko, grupa)

w dniach 02-13 grudnia 2019r. i zostawiamy je w pudełku (przy wejściu na korytarz)

 • Każdej pracy zostanie przyporządkowany numer – będzie on przydatny przy głosowaniu na najpiękniejszą ozdobę choinkową.
 • Głosowanie odbędzie się 16 grudnia.
 • Karty do głosowania na wybraną ozdobę będzie można otrzymać u nauczycielek

 poszczególnych grup (16 grudnia)

Cele konkursu:
– kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych
– wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu
– rozwijanie kreatywności uczestników konkursu

Życzymy wielu ciekawych pomysłów i dużo wspaniałej zabawy podczas ich tworzenia

Read more...

Konkurs dla dzieci i rodzicówZnalezione obrazy dla zapytania wakacje clipart

„WAKACYJNE WSPOMNIENIA”

X edycja wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dzieci,
– zachęcenie do ciekawego spędzania czasu z dzieckiem,
– wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych,
– rozwijanie talentów artystycznych dzieci i rodziców,
– wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych
– inspirowanie do pracy twórczej
– prezentowanie twórczości plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym

REGULAMIN KONKURSU
– W konkursie mogą wziąć udział rodzice i dzieci z naszego przedszkola
– Uczestnicy konkursu wykonują pracę wspólnie
– Uczestnicy dostarczają tylko jedną pracę do placówki
Praca w formie płaskiej- format i technika wykonania prac dowolna
– Dostarczone prace biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi
– Przedszkole Nr 78 zastrzega sobie prawo do prezentowania prac w swojej placówce lub poza nią oraz na stronie internetowej przedszkola

ORGANIZACJA KONKURSU
Prace należy dostarczyć do placówki w terminie do 27 września 2019 r.
Prace należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko, wiek autora oraz z kim ta praca została wykonana (z mamą, tatą…)
Podpisane prace składamy w szatni, w wyznaczonym miejscu.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w październiku 2019 r.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!
Prace dostarczone po terminie nie będą przyjmowane!

Read more...

                 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W PRZEDSZKOLU NR 78 W WARSZAWIE

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które wprowadza ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące również nas, jako placówkę oświatową.

W związku z ww. Rozporządzeniem informuję, że:

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu nr 78 w Warszawie jest Dyrektor Przedszkola nr 78 w Warszawie, który, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/d/e/f, przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

2.Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 78 w Warszawie jest Pan Jakub Biernacki,

e-mail: jbiernacki@dbfo-wlochy.waw.pl

tel.: 723 239 980

3.Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu nr 78 w Warszawie, realizacji umów zawartych w Przedszkolu oraz gdy dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4.W związku z przetwarzaniem danych osobowych, odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem nr 78 w Warszawie przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Przedszkole nr 78 w Warszawie.

5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

8.Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, dane będą przechowywane na terenie Unii Europejskiej.

10.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych

Read more...
 • Aktualności

 • Skontaktuj się z nami