Dyżur wakacyjny

Szanowni Rodzice!

Aktualnie obowiązujące ograniczenia związane z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z zagrożenia epidemicznego nie pozwalają na realizację dyżurów wakacyjnych zaplanowanych zgodnie z wcześniejszymi założeniami. W związku z tym podjęta została decyzja o zmianie organizacji pracy placówek w lipcu i sierpniu br. Jeśli przepisy na szczeblu krajowym na to pozwolą, to dzieci w tych miesiącach będą mogły przez okres 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola. Przedszkola nie będą prowadzić opieki dla dzieci z innych placówek.

Przedszkole będzie funkcjonowało w okresie wakacyjnym w terminie 01.07-11.08.2020 r.

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 – 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

Poniżej publikujemy zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.

 

harmonogram dla rodziców_zapisy_opieka wakacyjna_2020_wersja 2_kor

Zasady_zapisow_na_opieke_wakacyjna_2020_wer4

Plan dyżurów wakacyjnych 01 lipca 2020 r- 31sierpnia 2020r

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne    

Wniosek o wydanie hasła

Kontakt do Dzielnic_Opieka_Wakacyjna_2020

  • Aktualności

  • Skontaktuj się z nami