Rozkład zajęć

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.30.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.00 – 8.15

Schodzenie się dzieci. Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań według własnych pomysłów. Indywidualna realizacja zadań edukacyjnych, dodatkowe działania dla dzieci mających problemy i dla dzieci zdolnych. Wspólna zabawa
z udziałem nauczyciela.

8.15 – 8.30

Zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania- kształtowanie nawyków higienicznych.

8.30 – 9.00

Śniadanie – czynności samoobsługowe, nauka samodzielnego jedzenia.

9.00 – 10.30

Zajęcia dydaktyczne zorganizowane i kierowane przez nauczyciela rozwijające mowę i myślenie, doskonalące sprawności umysłowe i manualne – zajęcia grupowe z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci w ramach wszystkich obszarów edukacyjnych (poznawanie siebie i otaczającego świata, nabywanie umiejętności poprzez działanie, odnajdywanie swego miejsca w grupie rówieśniczej, budowanie systemu wartości, inspiracja twórczych zachowań dzieci /współpraca w grupie/).

10.30 – 11.45

Pobyt na świeżym powietrzu: gry i zabawy ruchowe na terenie ogrodu przedszkolnego. Spacery i wycieczki – tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno-kulturowej.

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań

11.45 – 12.00

Przygotowanie do obiadu- kształtowanie nawyków higienicznych.

12.00 – 12.30

Obiad – nauka prawidłowego, kulturalnego zachowania się przy stole.

12.30 – 14.15

W grupach młodszych – Odpoczynek poobiedni (słuchanie ulubionych bajek, muzyki relaksacyjnej)


W grupach starszych wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych (praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych, realizacja pomysłów dzieci, propozycje dodatkowych zadań dla chętnych dzieci). Zajęcia z dziećmi o charakterze utrwalającym.

14.15 – 14.30

Zabawa ruchowa. Przygotowanie do podwieczorku – kształtowanie nawyków higienicznych.

14.30 -15.00

Podwieczorek- nauka prawidłowego zachowania się przy stole.

15.00 – 17.30

Stwarzanie sytuacji sprzyjających dowolnej zabawie dzieci, wymiana informacji, spostrzeżeń. Praca indywidualna mająca na celu zniwelowanie niedociągnięć oraz rozwijanie umiejętności już opanowanych. Zabawy na terenie ogrodu lub w sali w zależności od pory roku.

 

  • Aktualności

  • Skontaktuj się z nami